За нас

В градината се обучават 214 деца на възраст от 3 до 6 години, разпределени в 8 групи. За тях се грижат общо 18 педагози и 13 души помощен персонал. Директор Евгения Михова. Заместник-директор К.Събева. Музикален педагог на детската градина е Инна Ангелова. В помощ на децата, са психолог Цветомира Цветалинова, логопед Соня Георгиева и медицински сестри , Анита Лазарова и Бранимира Георгиева. Градината разполага с детска кухня в която се приготвя вкусно и здравословно меню всеки ден. В програмната система на ДГ „Братя Грим“ гарантира свободата в процеса на обучение и възпитание, както на детето, така и на учителя. Играта е водеща в този процес. Градината има опит с програмата “ Стъпка по стъпка“, по която повече от 20години. Същността на програмата е учене чрез опит. Акцентите са – индивидуален подход, работа със семейството и право на избор. Опитът ни в проектната дейност дава възможност да експериментираме с проекто-базирано обучение, работа в малки групи, обърната класна стая и други модерни практики. Педагозите проявяват интерес към теорията на Валдорф – любов към ученето през целия живот. В ежедневната си работа с децата, педагозите прилагат част методите на Монтесори. Това е подход, който изследва и поддържа естетическото развитие на децата и те развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми и критическо мислене. Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личния избор на детето. Повече от 10 години имаме опит в Европейските проекти, като сме реализирали повече от 50 проекта в платформата eTwinning и програми „УЦЖ“ и „Еразъм +“ на ЕК. Голяма част от времето децата прекарват сред природата и по този начин се възпитава положително отношение към околната среда – нейното опознаване и опазване. За нас е комплимент съдействието и активното включване на родителите в ежедневните ни дейности с децата. Родителската подкрепа ни дава по-голяма увереност, желание за работа и свобода на действие. Нашата задача е да развиваме интерес към изкуствата и чуждите езици у деца от ранна възраст, както и да откриваме таланта на всяко дете. Детската градина предлага безплатно езиково обучение по чужди езици: аглийски език, руски език, италиански език и испански език. Провеждат се различни школи по: народни танци, спортни танци, бойни изкуства и футбол.

Детската градина има два корпуса и се обучават 215 деца на възраст от 3 до 6 години, разпределени в 8 групи. За тях се грижат общо 18 педагози и 13 души помощен персонал. Има четири открити класни стаи.

Корпус "А"

Корус "Б"