Нашият екип

Евгения Цветанова Михова

Директор

През 1993 година завършва Магистратура във ВПИ „Еп. К. Преславкси“ със специалност „Организация и провеждане на учебно-възпитателен процес в детската градина“.През 1997 година завършва в Славянски Университет София „Мениджмънт на детската градина и училище, управленски практики, образование и пр.“ . На 17.декември.2000 година, чрез конкурс за директори е избрана за директор и до сега на детска градина „Братя Грим“. През 2007 година завършва във ВПИ „Еп. К. Преславски“ специлност „Социална администрация“, през същата година завършва и Първа професионално-квалификационна степен в Тракийски университет/ДИПКУ/ Стара Загора. От 2009 година е един от Националните eTwinning посланици за България. През 2010- 2011-2013  година е участник за European Diversity Education- Latvian Association of Language Teachers, Riga / Latvia/,  Equal opportunities in school education /Dublin- Leargas/, The pedagogical value of eTwinning projects / on-line Белгия/, Emprowering Women’s Leadership within Civil Society. Октомври 2013 година завършва Магистърска степен в Шуменски Университет „Еп. К.Преславски“- „Икономика и управление на бизнеса“. През 2014 година е участник в Копенхаген по СП Грюндвиг “ Leadership, coaching and facilitation“ и в Брюксел EU schoonet. През 2015 и 2016 година е участник в международен семинар “ European Professional Development Workshop od eTwinning ambassadors“ в Юрмала- Латвия , “ European Professional Development Workshop od eTwinning ambassadors“ в Гърция, в Малта /“Управление на проекти“/, в Исландия /“Обучение на открито- изкуства и занаяти“/ и в Италия /“Иновативни подходи в преподаването“/. Защитава Докторска степен в Шуменски Университет „Еп.К.Преславски“ през декември 2017 година , на тема: “ Управлението на персонала в детската градина при работа по проекти“. През 2020 година е модератор в национален eTwinning семинар “ От реалното към виртуалното училище с eTwinning“ и в национален онлаин eTwinning и Еразъм+ семинар „Обучение за директори“. 

Капка Събева

Заместник директор

През 1994 година завършва Висшето си образование в Шуменски Университет „Еп. К. Преславски“ със специалност “ Специалист по предучилищна педагогика“-магистър, с втора специалност  „Музикален педагог в детска градина и учител по музика в СОУ“. Работила е като старши учител 24 години. В работата си като детски учител и до сега , работи по проекти на eTwininng, ЕРАЗЪМ+ ,  по проекти на МОН. През 2019 година е назначена като Заместник директор по учебната дейност в  Детска градина „Братя Грим“. През 2021 година завършва Трета Професионално-квалификационна степен.
Валерия Колева

Завеждащ административна служба – ЗАС 

Всеки с име си живее,
всеки с име се гордее.
Моята градина днес
име ще си носи с чест.
Кръстихме я „Братя Грим“,
от сърце да ги уважим,
защото в приказките свои
разказват те за всякакви герои.
И както приказките им обичаме
така името им с обич ще изричаме.
Сигурна съм вече зная-
братя Грим ще помниме до края.

Мара Тончева 

Групи

Детската градина има два корпуса и се обучават 215 деца на възраст от 3 до 6 години, разпределени в 8 групи. За тях се грижат общо 18 педагози и 13 души помощен персонал. Има четири открити класни стаи.

Братче и сестриче

Първа възрастова група.

Главен учител:
П. Петкова
Старши учител:
М. Пенева
Помощник възпитател:
Б. Томова

Златна птица

Четвърта възрастова група.

Старши учител:
К. Колева
Учител:
Г. Гайдаржи
Помощник възпитател:
М. Атанасова

Джуджета

Трета възрастова група.

Старши учител:
П. Николова
Учител:
Цв. Владимирова
Учител:
Н. Стоянова
Помощник възпитател:
С. Ахмед

Котаракът в чизми

Втора възрастова група.

Старши учител:
Д. Тодорова
Учител:
Ив. Жечева
Помощник възпитател:
Д. Георгиева

Хензел и гретел

Първа възрастова група.

Старши учител:
А. Анастасов
Учител:
Таня Тодорова
Помощник възпитател:
Диляна Георгиева

Русалка

Четвърта възрастова група.

Старши учител:
К. Павлова
Учител:
Е. Тефикова
Помощник възпитател:
Н. Раданкова

Чевената шапчица

Трета възрастова група.

Старши учител:
М. Ангелова
Учител:
Т. Лозан
Учител:
М. Чапразова
Помощник възпитател:
С. Денева

Снежанка

Втора  възрастова група.

Старши учител:
Х. Георгиева
Старши учител:
К. Григорова
Помощник възпитател:
С. Митева