Музей

Музеят на детската градина бе открит на 10.07.2009 година в ДГ „Братя Грим“. Той е първият в страната и е събрал информация за учебно-възпитателните тенденции, модата в облеклото, играчките и обзавеждането през годините, дидактическите и техническите средства от 1942 година до сега. За разлика от други музейни експозиции, тук всичко може да се пипне с ръка. Било то литература от 1945г. , кукла от 1953г. , кварцова лампа за облъчване. Идеята за създаване на любопитната експозиция е на бивши учителки в детската градина, а материалите са събрани от домовете на бившите им възпитаници.