Фестивали

На 20.март.2002 г. със съдейстието на Община Шумен и Посолството на Федерална Република Германия , ИО на МОН Област Шумен, Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ и по инициатива на Детска градина „Братя Грим“ град Шумен се проведе Първи национален фестивал на детските театрални постановки по приказки на Братя Грим за деца от предучилищна възраст.  През март.2008г. се проведе Четвъртия Международен Фестивал и в него участваха театрални състави от 16 населени места в България, Германия, Румъния, Англия, Литва. Фестивалът се провежда на всяка четна година, но поради обявената пандемия на Covid19, юбилейното десето издание  не се състоя през 2020г., но ще се състои през 2022г.

Десети Фестивал „Скъсаните пантофки“ по приказки на Братя Грим