Изкуства, музеи, дейности на открито и учене

Този проект има амбицията да обедини три типа институции -детски градини/училища, музеи и НПО . за създаване на модел на регионално и европейско ниво за учене на открито в музея чрез пандемията, възможност за разработване на нови обикаля и привлича посетители, НПО в подкрепа на социалното включване чрез изкуство и междукултурен диалог чрез опита и възможностите, които предлагат в своята дейност.
https://live.etwinning.net/projects/project/318905