КД1 “ Иновация днес – успех за утре“

Това е проект по КД1 на ДГ „Братя Грим“ ,който се изпълнява и в етуниниг. Той е насочен към подобряване уменията и компететентности на учителите от детската градина по отношение на иновационни подходи в преподаването. Предвидени са три обучтилени събътия- два курса и едно наблюдение.

Финансира се от програма „Еразъм+“ по договор с ЦРЧР, София.