КД2 “ Културното наследсво около нас“

Това е проект по програма Еразъм +, ръководен от пет училища от Чешката република, България, Полша и Испания. Основната тема на проекта е наследството и ние ще открием най-ценното наследство на нашите страни в следните аспекти: архитектура, храна, изкуство, природа, танци, песни и традицуонни носии.

Финансира се от програма „Еразъм+“ по договор с ЦРЧР, София

https://live.etwinning.net/projects/project/176748