ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Уважаеми родители – кандидатстващи за записване на дете в ДГ „Братя Грим“ !