Активни деца за по-добър живот

Active children for a better live /Активни деца за по-добър живот/ е проект, който се изпълнява като училищно партньорство в Erasmus + KA229 и в тази платформа. Тя има за цел да насърчава активното гражданско мислене от ранна възраст чрез различни дейности. Проектът ще има няколко модула, като:

  1.  Местна общност и история,
  2. Толерантност и културно многообразие,
  3. Околна среда,
  4. Социално гражданство / хора с увреждания, 5 е-дейности /правила за работа и живот във виртуалната среда пространство.

Във всеки модул ще има интерактивни уроци за запознаване с темата, търсене на проблеми около децата и опит за предоставят решения. За задачите във всеки модул отговаря един партньор.