Иновации днес – успех за утре

Innovation today – success for tomorrow /Иновации днес – успех за утре/ е проект по КД1 на ДГ „Братя Грим“ ,който се изпълнява и в етуниниг. Той е насочен към подобряване уменията и компететентности на учителите от детската градина по отношение на иновационни подходи в преподаването. Предвидени са три обучтилени събътия- два курса и едно наблюдение. Подобрена квалификация по темата и повишена мотивация за работа. Подбрени умения за общуване на работиня език, повече знания и умения за иновативни стратегии в преподаването. Внедрени нови методи, средства и техники за преподаване в ДГ „Братя Грим“.