Културното наследство около нас

“Heritage around us”/Културното наследство около нас/ е проект по Еразъм+, ръководен от пет училища от Чехия, България, Полша и Испания. Основната тема на проекта е наследството и ще открием най-ценното наследство на нашите страни в следните аспекти: архитектура, храна, изкуство, природа, танци, песни и дрехи. Използвайки иновативни методи на преподаване, учителите ще уведомят своите ученици и ще разберат значението на европейското наследство. Работейки в международни екипи, те обменят своя опит и познават културите на своите партньорски училища. Участниците в проекта ще знаят националните езици на всяко училище, използвайки английски като език за комуникация. Учениците ще се срещат онлайн и ще си ходят на гости в училищата си.

Основната цел е да представим европейското културно наследство чрез интерактивни дейности на открито и ИКТ, за да помогнем на децата да се опознаят и да ги създадат.

Важни за нас са тези думи: ТОЛЕРАНТНОСТ, УВАЖЕНИЕ, ПРИЕМАНЕ.