Simona Kraseva

Програма „Стъпка по стъпка“

ДГ“ Братя Грим“ работи по програма „Стъпка по стъпка“повече от 20 години. Акцентите на програмата са индивидуален подход, работа със семейството и право на избор.Опитът ни в проектната дейност ни дава възможност да експериментираме с проектно-базирано обучение, работа в малки групи, обърната класна стая и други модерни практики. Педагозите ни проявяват интерес към теорията на

Програма „Стъпка по стъпка“ Read More »

Активни деца за по-добър живот

Active children for a better live /Активни деца за по-добър живот/ е проект, който се изпълнява като училищно партньорство в Erasmus + KA229 и в тази платформа. Тя има за цел да насърчава активното гражданско мислене от ранна възраст чрез различни дейности. Проектът ще има няколко модула, като:  Местна общност и история, Толерантност и културно

Активни деца за по-добър живот Read More »

ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Постигането на приобщаващо образование все още е предизвикателство за промените, които европейските училища искат. Проектът PARTNERS FOR A SCHOOL OF FUTURE /ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО/ е възможност със силно въздействие върху качеството на образованието и постигането на положителни резултати в обучението на деца, включително и със специални образователни потребности. Всички страни ще развиват въпроса

ПАРТНЬОРИ ЗА УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО Read More »