Краткосрочни проекти

ВИЖТЕ ЦВЕТОВЕТЕ В СЪРЦЕТО МИ / SEE THE COLORS IN MY HEART/

eTwinning проект, който започна  на 5 . февруари. 2024 г. и ще продължи до края на месец май. 2024 г . Партньори по проекта са Турция, България, Румъния, Испания, Гърция, Словакия и Литва.  / https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1eF_4LZtZhpG2FYecEH2X8ChM-a6VjwM&usp=sharing / . Започнахме нашия проект с идеята да подпомогнем развитието на учениците, нуждаещи се от специално обучение в предучилищното образование. […]

ВИЖТЕ ЦВЕТОВЕТЕ В СЪРЦЕТО МИ / SEE THE COLORS IN MY HEART/ Read More »

Брадоландия по Коледа

 Това е краткосрочен проект, реализиран в ДГ „Братя Грим“. Целта му е чрез различни забавни дейности на децата да се запознаят с интересни факти за Коледа в Европа, традициите в страната и да развият умения за съпреживяване, милосърдие и  толерантност. Крайният продукт е изложба от Гномове и Коледна приказка за гномчетата, измислена от децата на детската

Брадоландия по Коледа Read More »

Цветята на книгите

  Краткосрочен проект за насърчаване на четенето между няколко шуменски детски градини-  ДГ „Братя Грим“, ДГ „Светулка“, ДГ „Пчелица“, ДГ “ Космонавт“ и ДГ „Латинка“. Тази година стартира непосредствено преди Цветница, затова обвързваме темата с цветята в литературата. В поредица от дейности децата ще посетят библиотеки, ще търсят цветята в детската литература, ще илюстрират. Ще

Цветята на книгите Read More »

Зимна олимпиада „Знам и мога“

Това е краткосрочен вътрешно институционален проект ,в който децата от детска градина „Братя Грим“ ще покажат знания и умения по забавен начин. Времето съвпада със Зимните олимпийски игри в Пекин, затова и „дисциплините“ са свързани със зимата и спорта.Целта на проекта е да провокира творческа активност у децата чрез серия интересни и забавни състезания, чрез

Зимна олимпиада „Знам и мога“ Read More »

Баба Марта и пролетта

Това е краткосрочен вътрешноучилищен проект, чрез който децата ще учат за пролетта , легендата за мартеницата и баба Марта чрез интерактивни дейности по всички учебни направления. Чрез дейностите ще работим за възпитаване на отношение към народното творчество, започнаване с местни легенди и умения за интерпретация по различни начини. Целта на проекта е: 1.Възпитаване на положително

Баба Марта и пролетта Read More »

Заедно в многообразието

Това е краткосрочен проект между учители в ДГ „Братя Грим“, свързан със заложени в годишния план задачи. Ще бъдат реализирани дейности за възпитание на толерантност и приятелство, приемане на различията и творчество. Целта на проекта е чрез серия от дейности да се възпита у децата чувство за съпричастност, толератност и емпатия у хората. Подобряване уменията

Заедно в многообразието Read More »